Våra produkter - Er trygghet

                                                          

Vi har marknadens bredaste sortiment av produkter för ett modernt och effektivt brandskydd:


Brandsläckare


Brandsläckare med pulver, kolsyra, skum och Forrex för alla brandrisker. Utöver brand­släckare ingår hjulburna aggregat, brand-poster, punktsprinkler, brandfiltar m.m.

 


Säker utrymning


Ett komplett sortiment utrymningsskyltar och markeringar i högeffektkristall. Vi utför linje­målningar i efterlysande färg. Vi levererar och underhåller nöd- och ledljusarmaturer från alla ledande tillverkare. Utrymningsstegar för olika hus och fasader.


Första hjälpen och personlig skyddsutrustning 

Vi kan leverera sårvårds- och ögonspolningsutrustning och ett komplett sortiment varselskyltar, allt enligt Arbetarsskyddsstyrelsens krav. Vi utrustar och märker upp truckladdningsplatser, förråd för brandfarlig vara och gasflaskor.


Brandtätning och brandförebyggande utrustning

Vi utför brandtätningar och utför löpande underhåller på rökluckor och annan utrustning för brandventilation. Vi har även säkerhetsglimtändare, timer och annan brandförebyggande utrustning.


Automatiska släckanläggningar

Vid större brandrisker krävs auto­matiska släcksystem. Vi levererarsystem med CO2, inertgas, Ansulex och pulver för fordon, fartyg och industri. Begär separat prospekt.


Brand- och utrymningslarm

Från den enkla brandvarnaren till kompletta systern. Brandvarnare finns med 10-års batteri och för 220 volts strömmatning som alternativ.

Räddningsmateriel 

Allt utom brandbilen. Ett komplett sortiment av materiel for brand-och räddningstjänst. Begär separat prospekt.


 
dafo emblem small brandsam inspectera