Våra Samarbetsparners

Dafo Brand har sedan starten år 1919 utvecklats till ett modernt, högteknologiskt företag.
Som en av Nordens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel kan vi erbjuda den optimala lösningen för varje kund, stor som liten. Vi hjälper dig att hitta de rätta produkterna för just din verksamhet. Vare sig det gäller brandskydd, brandsäkerhet, brandsläckare, släckutrustning eller räddningsmaterial ser vi till att du alltid får det du behöver.
Vårt mål är en trygg kund.
 

emblem small

                      Ett miljövänligare brandskydd

Vi har ett sortiment produkter och arbetsrutiner för bättre miljöval. I programmet ingår speciella släckmedel och nya material i skyltarna.

Vi har även en miljösläckare med minskat omladdningsintervall och mindre mängd släckmedel som skall omhändertas för destruktion.


brandsam Vi samarbetar med en kedja brandserviceföretag runt hela Sverige. Serviceföretagen erbjuder Dafos breda produktsortiment. De är också utbildade av oss och arbetar efter vårt System av checklistor, arbetsinstruktioner och rutinbeskrivningar, vilket gör att vi tillsammans kan erbjuda en enhetlig service- och prisnivå i hela landet. Det avtal säkerhetsansvarige på huvudkontoret tecknar kan även servicelämnaren från Ystad till Haparanda leva upp till.

Som riksavtalskund garanteras du samma höga servicegrad och kvalitet för alla anläggningar runt hela landet.

inspectera Inspectera startades 2005 och finns idag representerat i hela landet. Vi arbetar med skadedjurskontroll
och konsulttjänster inom livsmedelshygien, kvalitet och miljö samt utbildning inom dessa områden.
Till vår kundkategori  hör bl. a. livsmedelshanterande företag, lantbruk samt alla typer av industrier
och övriga fastigheter. Inspectera tecknar även avtal med rikstäckande kedjor.