INGEN BRAND - MED RÄTTA GNISTAN


Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidén att förebygga brand- och personskador.

Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd. Brandredskapen är bara en liten del i ett bra brandskydd. Lika viktigt är löpande kontroll och service. Vi erbjuder därför översyn och, underhåll av marknadens alla brand- och säkerhetsutrustningar. Vi utför också brandskydds-besiktningar enligt försäkrings- och myndighetskrav. Som ett självklart komplement ingår även rådgivning, projektering och utbildning.

Alingsås Brandskydd AB är ett företag med mycket stor kunskap och kompetens efter över 30 års verksamhet och erfarenhet inom branschen med tusentals nöjda kunder inom alla kategorier. Detta borgar för högsta kvalitet på utfört arbete och utrustning.

Vi vill i samarbete med kunden utveckla brandskyddsarbetet för att trygga verksamheten och rädda liv och egendom om olyckan är framme.

Kenneth Johansson  

Brandskyddstekniker


ALINGSÅS BRANDSKYDD AB
...ett företag med rätta gnistan.

 

 

 
dafo emblem small brandsam inspectera