Vårt jobb - Er säkerhet

 

Vi arbetar förebyggande. Det bästa sättet att undvika brandskador är att ingen brand bryter ut. Om olyckan är framme skall den stanna vid ett tillbud istället för en katastrof.
För att uppnå detta krävs kunskap och ett engagerat förebyggande arbete. Viktigast av allt är att personalen är utbildad i brandskydd och att företaget har en organisation för säkerhetsarbetet.

En investering till låg kostnad som kan ge en ovärderlig avkastning.

Vi kan erbjuda tjänster inom dessa områden:

 • Service och översyn av brandredskap

 • Brand- och säkerhetsbesiktningar av byggnader och fordon enligt krav från försäkringsbolag och arbetarskyddsstyrelsen

 • Framtagning av utrymningsplaner och brandskyddsplaner

 • Kontroll och montage av brandtätningar och rökgasluckor

 • Installation och service av automatiska brand-larm och brandsläckningssystem

 • Kontroll, reparation och montage av nödljusarmaturer

 • Projektering av utrymningssäkerhet och montage av utrymningsstegar och utrymningsmarkeringar

 • Provtryckning av gasflaskor

 • Kontroll och komplettering av första hjälpen utrustning

 • Underhåll av säkerhetsutrustning för hetarbete och förråd for brandfarlig vara och gasflaskor

 • Självskyddsutbildning av personalPlanerad säkerhet, systematiskt brandskyddsarbete (SBA), samt brandsläckarservice

 

Alla företag har brandsläckare. Alla företag har årlig service på brandsläckare. Men bara ett fåtal företag har en planerad säkerhet.

Vi har byggt upp ett system för att brandskydda verksamheten hos både små och stora företag och organisationer och istället för att bara underhålla släckare
kan vi åta oss en mycket bredare besiktningsverksamhet och kontrollera brandsäkerheten och skyddsnivån på företaget.

Kunden blir vår samarbetspartner och tillsammans kan vi planera säkerheten och bygga upp ett system för att vidmakthålla och säkerställa en bestämd skyddsnivå.

Arbetet sker utifrån väl dokumenterade rutiner med check-listor, besiktningsprotokoll, arbets- och rutinbeskrivningar och inte minst bindande kvalitetsstyrningsdokument.

Allt arbete sker med utbildade och kompetenta servicetekniker, I efterhand kan egenkontroller ske på utfört arbete.

 

 

 
dafo emblem small brandsam inspectera